Huawei P40 Pro (6)

Huawei P40 (2)

Huawei P30 Pro (6)

Huawei P30 Lite/Nova 4E (1)

Huawei P30 (1)

Huawei P20 Pro (1)

Huawei P20 Lite/Nova 3E (3)

Huawei P20 (2)